Chứng tiểu đục ở nam giới do thận dương hư suy ở nam giới

Chứng tiểu đục ở nam giới do thận dương hư suy ở nam giới

  • Nguyên nhân: Người vốn dương hư, sinh hoạt tình dục không điều độ, thận khí tổn thương, thận dương hư tổn, bàng quang khí hóa rối loạn sinh bệnh.
  • Triệu chứng chủ yếu: Nước tiểu đục lâu ngày không khỏi, tiểu nhiều lần, nước tiểu nhiều, sắc mặt tái nhợt, vùng thắt lưng lạnh đau tăng, chân tay mát. Liệt dương, giảm, hầu như không có ham muốn tình dục với bạn tình của mình, tảo tiết, lưỡi tái, rêu trắng, ria có dấu răng, mạch trầm tế, xích nhược.
  • Phép trị: Ôn thận cố sáp, phân thanh biệt trọc.
  • Bài thuốc: Lộc nhung bổ sáp hoàn gia giảm ( lộc giác giao, phụ tử, nhục quế, bổ cốt chi. Phụ tử, thỏ ty tử, hồng sâm, hoàng kỳ, sơn dược, long cốt mẫu lệ, ngũ vị tử, tang phiêu tiêu, tang bạch bì, độ trọng )
Chứng tiểu đục ở nam giới do thận dương hư suy ở nam giới
Chứng tiểu đục ở nam giới do thận dương hư suy ở nam giới

Bệnh án: Trương X X, 56 tuổi, vùng thắt lưng lạnh đau, nước tiểu đục kéo dài hơn một năm nay, nước tiểu như nước vo gạo, như nước hồ, chảy nhỏ giọt không dứt nhưng không có đái nhiều lần, đái đau, người hàn chân tay lạnh, sắc mặt tái nhợt, ăn được tiêu phân lỏng, giảm, hầu như không có ham muốn tình dục với bạn cùng giường, buồn ngủ nhiều mộng, chân tay nhức mỏi tê dại, đêm có lúc mộng di, hoạt tinh, lưỡi bệu nhạt, rêu trắng mỏng, mạch trầm trì. Chứng thuộc thận dương hư suy, quan môn bất cố sinh chứng bạch trọc. Trị dùng phép ôn thận cố sáp, phân thanh biệt trọc, dùng bài lộc nhung bổ sá ) hoàn gia giảm, thuốc có: lộc giác giao, phụ tử, bổ cốt chi, hồng sâm (sắc riêng) ngũ vị tử, tang phiêu tiêu, tang bạch bì đổ trọng đều 10 gam, nhục quế 5 gam, thỏ ti tử 15 gam, hoàng kỳ, sơn dược, long cốt, mẫu lệ đều 30 gam. uống thuốc sau 1 tuần, lưng đau lạnh giảm, tinh thần tốt hơn, nước tiểu đục giảm. Nguyên đơn gia kim anh tử, khiếm thực đều 30 gam uống tiếp 2 tuần, nước tiểu trong hơn, lưng đau chân tay lạnh giảm nhiều, nguyên phương uống tiếp 2 tuần, bệnh chuyển biến tốt, tiếp tục uống tố sinh thận khí hoàn để củng cố.

Chúc bạn thành công.