Bức tranh u tối của Lybia sau 5 năm chế độ Gaddafi sụp

GADDAFI: Chế độ độc tài và bình đẳng giới

Tác giả ở đây cho biết dưới chế độc tài của Gaddfi, phụ nữ được “giải phóng” mạnh mẽ. Họ không phải và không bị khuyến khích trong bếp và trong nhà. Với chế độ giáo dục bắt buộc tới tận lớp 9, phụ nữ được học hành không thua kém nam giới. Chế độ Gaddaphi khuyến khích phụ nữ tham gia lực lượng lao động trong mọi ngành nghề, kể cả quân đội.

Giải thích hành vi của Gaddafi, tác giả cho rằng nhà độc tài đối lập mình với tôn giáo Islam. Xây dựng mình một hình ảnh có vai trò như một thủ lĩnh tôn giáo đối trọng. Như vậy, thúc đẩy bình đẳng giới là một công cụ và một cách củng cố chế độ độc tài.

Bức tranh u tối của Lybia sau 5 năm chế độ Gaddafi sụp
Bức tranh u tối của Lybia sau 5 năm chế độ Gaddafi sụp

Có thể thấy qua ví dụ này, thúc đẩy bình đẳng giới không phải là thuộc tính của duy nhất chế độ dân chủ. Nếu xem xét thêm chế độ độc tài dưới thời Stalin hay Mao, có thể thấy thêm những ví dụ nữa xác nhận các xã hội độc tài thúc đẩy bình đẳng giới.

Một điểm Gaddafi khác Stalin và Mao là ông ta công khai duy trì garem (hậu cung) và công khai phô diễn việc dùng phụ nữ để trang trí. Ông Mao che dấu quan hệ tình dục của mình với phái nữ kín đáo đến mức chỉ sau khi chết rất lâu, điều này mới được phơi bày. Stalin thì ít tai tiếng hơn.