Một năm có hơn 7000 lễ hội ở Việt Nam

Lễ và hội ở Việt Nam

Một năm có hơn 7000 lễ, hội các thể loại. Thế nên mới sinh ra 1 cụm từ tóm chung “Lễ hội”.
Gần đây có nhiều kẻ cười người chê.

1. Nhưng hãy tư duy lại 1 chút nhé:

  • Hơn 7000 lễ hội này rải đều trong năm ? Không. Nó xen nhau.
  • Lễ hội này buộc mọi người tham gia ? Không. Nó rải đều cả nước. Có nhiều nơi chỉ là 1 cộng đồng làng nhỏ, có nơi là bao trùm cả nước.
Một năm có hơn 7000 lễ hội ở Việt Nam
Một năm có hơn 7000 lễ hội ở Việt Nam

2. Cái người ta thường thấy:

  • Nhiều kẻ lợi dụng để kiếm danh và tiền. Từ đội công chức cho tới bình dân.
  • Nhiều nơi đến cầu xin điều phi lý: ghế ngồi, tiền bạc, sức khỏe… trong khi không làm gì mà đòi hưởng.
  • Ảnh hưởng môi trường nặng nề. Rác này, hương khói, vàng mã,…

3. Hiểu sao đây ?

Cái lễ và hội nó có nguồn cơn của nó. Không tự nhiên sinh ra. Hãy tìm hiểu đúng tinh thần của sự kiện đó.
Nếu hiểu thực sự thì 1 năm, chắc mình vui vui đi dự 3 đến 4 lễ và hội là cùng. Chả cần nhiều.
Vì chiếu theo luật Nhân – Quả, mình có làm thì mới có ăn. Thế cố gắng làm điều tử tế rồi mới gặp khó và cầu xin ai đó giúp (người trần và tâm linh) thì may ra ăn được xác suất 1%